جوجوبا چیست؟

جوجوبا چیست؟

جوجوبا درختچه ای جنگلی، بادوام و همیشه سبز است. گیاه جوجوبا بومی بیابان های مناطق جنوب غرب آمریکا و شمال غرب مکزیک می باشد. معمولا ارتفاع گیاه جوجوبا پس از گذشت 10 الی 12 سال به حدود 1/5 الی 3 متر میرسد و حداکثر ارتفاعی که این گیاه می تواند داشته باشد حدود 5 متر است.

<